Region Midtjyllands fødevaresatsning består af tre overordnede elementer, der hver især søger at understøtte udvikling af fødevarebranchen i Danmark – og specifikt Region Midtjylland:

  • Danish Food Cluster
  • Future Food Innovation
  • Engagefood

Danish Food Cluster (DFC)
I forhold til det internationale marked arbejder Region Midtjylland for at understøtte fødevarevirksomhederne i Danmark gennem Danish Food Cluster (DFC). DFC er en medlemsorganisation, hvis medlemmer repræsenterer ca. 75% af omsætningen i den danske fødevarebranche. Ambitionen er, at styrke den internationale synlighed med henblik på at få sat positivt fokus på Danmark og Region Midtjylland som et attraktivt europæisk center for fødevareinnovation.

Future Food Innovation (FFI)
Region Midtjylland har endvidere to virksomhedsrettede initiativer, med hvert sit sigte:
Future Food Innovation (FFI), stiller en række sektorspecifikke erhvervsfremmetilbud til rådighed for innovationsaktive fødevarevarevirksomheder i Region Midtjylland og i resten af landet. Særligt fokus er, at koble videnaktører – eks. universiteter -, støtteordninger og netværk af business angels med den enkelte virksomheds specifikke behov for sparring og hjælp til virksomhedernes innovation. Karakteristisk for virksomheder under FFI er, at de har et meget betydeligt vækstpotentiale, og at deres løsninger ofte er helt nye for markedet eller for verden.

Engagefood
Engagefood er fødevaresatsningens to lokale udviklingsplatforme til fødevarevirksomheder med vilje til vækst og udviklingslyst. Her kan virksomheder få kompetent sparring, netværk og hjælp til produktudvikling, markedsudvikling, branding og afsætning. Karakteristisk for virksomheder under Engagefood er, de er ambitiøse på deres virksomheds vegne, at de er villige til at investere ressourcer i udvikling og netværk, samt at de ser samarbejde på tværs af virksomheder og fagfelter som en væsentlig driver for udvikling.

Alle indsatser gennemføres i et tæt integreret samarbejde med de generelle erhvervsudviklingsprogrammer, bl.a. i regi af Væksthus Midtjylland og lokal erhvervsservice. Indsatserne en del af et samlet system og uanset hvilken dør man som virksomhed går ind ad, vil man få det nødvendige tilbud og sparring.

Find mere information her:
Region Midtjyllands fødevaresatsning: www.rm.dk/regional-udvikling/fodevarer/
Danish Food Cluster: www.danishfoodcluster.dk
Future Food Innovation: www.futurefoodinnovation.dk
Væksthus Midtjylland: www.imidt.dk

Opdateret 27. maj 2016