Som et led i udviklingen af Midt- og Vestjyllands fødevareerhverv har Business Region MidtVest igen haf succes med at arrangere et fælles område for regionens fødevareproducenter ved nordens største madbegivenhed, Food Festival.

Den 6.-8. september 2019 gentog Business Region MidtVest og 12 midt- og vestjyske
fødevareproducenter successen fra 2018 med at lave et Midt- og Vestjysk område ved Food Festival i Aarhus.

I det fælles område kunne Food Festivals gæster få en gedigen smagsprøve på, hvad de midt- og vestjyske fødevareproducenter kan. Der blev smagt, snakket og solgt dejlige råvarer og
madsnedkeren Jesper Krabbe tilberedte producenternes råvarer og produkter over bål for at inspirere både festivalgæster og producenter til at benytte nye anvendelsesmuligheder.

Opfinder og konceptejer af Papa’s Veggie Postej, Peter Bottos, var med på festivallen for at få smagstestet det nye vegetariske produkt. Med samtaler og feedback fra over 60 gæster i løbet af tre timer, fik Peter Bottos præcist det ud af festivallen, han havde håbet på:

“Det var et helt perfekt sted at afholde en smagstest. Gæsterne var meget begejstret for produktet, hvilket jo er fantastisk for os – set i lyset af, at vi arbejder på at skabe et nyt vegetarprodukt til markedet.”

Med over 200 nye nyhedsbrevsmodtagere – nye potentielle kunder – og mere end 30 nye købende kunder som afledt effekt af deltagelsen på Food Festival, var Landmand Erling Bonde, fra Økogårdene Skjern-Enge også tilfreds:

“Det var et rigtig godt set-up, hyggeligt, afslappet, velorganiset og lutter søde smil og stor hjælpsomhed fra dem, der stod for arrangementet. Det fungerede perfekt det hele og var en fin oplevelse.”

Fællesdeltagelsen ved Food Festival i Aarhus var også en trædesten til Madmødet 2020, som vil fejre og synliggøre Midt- og Vestjylland som “Danmarks spisekammer”. 

Fødevarer er blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes styrkepositioner. Derfor lanceres nu et flagskib, der samler de spændende tiltag på fødevareområdet.

Den vestjyske natur er sammen med stolte fødevaretraditioner og evnen til at se værdien i lokale råvarer og forædle dem til specialiteter og unikke drikkevarer nogle af de faktorer, der gør, at Ringkøbing-Skjern Kommune efterhånden omtales som naturens spisekammer.

– Spisekammeret rummer alt, hvad hjertet kan begære af vestjyske smagsoplevelser og bygger på en ånd af iværksætteri, driftighed og modet til at nytænke, siger Hans Jørn Mikkelsen, erhvervsdirektør i Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern, der står bag det nye digitale fødevareunivers www.rsfødevarer.dk

Portalen, der nu lanceres, skal netop understøtte og styrke fødevarepolitikkens vision om at udvikle et stærkt vestjysk fødevareerhverv.

Portalen skal fungere som et digitalt flagskib for de mange tiltag, som fødevarepolitikken er med til at skabe – og den skal sikre, at de gode historier om lokale nicheprodukter og initiativer bliver fortalt og udbredt – også ud over kommunegrænsen.

Til inspiration for små – og store

Fødevarer er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner – og en faktor, der bl.a. via den kulinariske rugekasse i Fødevareparken trækker nye initiativer og idéer – og ultimativt nye virksomheder til kommunen. Erfaringen fra Fødevareparken er, at sparring og samarbejde skaber både synergi og vækst i fødevareerhvervet.

– Der sker rigtig mange spændende ting både i Fødevareparken og ude lokalt hos små producenter, der udvikler lokale produkter af meget høj kvalitet, siger Søren Holm.

Han er udviklingschef i Center for Fødevareudvikling og understreger, at det netop derfor er relevant at samle de gode historier og eksempler til styrkelse af stoltheden lokalt blandt ellers så beskedne vestjyder – og til inspiration for andre, der måske står og er lige ved at tage skridtet ud ad en ny kulinarisk vej.

Samtidig minder erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen om, at Ringkøbing-Skjern Kommune ud over de mindre nicheproducenter også er hjemsted for nogle af de helt store aktører, når det gælder fødevarer – ikke mindst Arla, der bl.a. producerer deres Unika-oste på mejeriet i Troldhede.

En megafon

Pengene til den digitale platform kommer fra kommunens vækstmidler, og initiativet understøttes af, at byrådet i april vedtog en ny fødevarepolitik for de kommende år. Blandt målsætningerne er en styrkelse af fødevarefortællingen og støtte til udvikling af fødevareerhvervet.

– Fødevarer er et indsatsområde, hvor vi allerede står stærkt både lokalt, nationalt og internationalt, siger Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han er formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg – og medlem af Foodboard, der som rådgivende nævn bl.a. skal generere idéer og komme med initiativer til at udvikle fødevareområdet.

– Fødevarepolitikken tager udgangspunkt i mange af de stedbundne potentialer, vi har, tilføjer han og peger på, at kommunens vision om Naturens Rige i høj grad bygger på de muligheder, der er i naturen omkring os:

– Kommunen vil gennem naturen sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen. Og selvom det går rigtig godt for mange små og store producenter af føde- og drikkevarer er der stadig et stort potentiale for udvikling af fødevareerhvervet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor har jeg glædet mig til at præsentere det nye digitale fødevareunivers, siger Søren Elbæk.

www.rsfødevarer.dk skal synliggøre de mange tiltag og aktiviteter, vi har på området, samt understøtte og styrke vores vision om at udvikle et stærkt vestjysk fødevareerhverv. Det digitale fødevareunivers skal sikre, at de gode historier og resultater, som fødevarepolitikken er med til at understøtte formidles og derved bidrage til profileringen og positioneringen af Ringkøbing-Skjern Kommune som attraktiv fødevaredestination, forklarer han.

Herudover peger Søren Elbæk på, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et attraktivt sted at etablere fødevarevirksomhed – ikke mindst på grund af muligheden for at få sparring og vejledning af Center for Fødevareudvikling. – Med rsfødevarer.dk har vi fået en megafon til at fortælle om mulighederne og dermed gøre os synlige og attraktive – også overfor nye virksomheder, siger han.

Kontaktinformation

Søren Elbæk, viceborgmester, fmd for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune,
40 31 66 40, pol.selbaek@rksk.dk 
Hans Jørn Mikkelsen, erhvervschef, Erhvervsrådet, 40 41 41 68, hjm@rserhverv.dk Søren Holm, udviklingschef,
Center for Fødevareudvikling, 21 36 23 17, sho@rserhverv.dk

Under titlen Living Good Food sætter Europæisk Gastronomiregion i år ekstra fokus på bæredygtighed og det gode liv i lokalsamfundet. I den forbindelse har tre nyskabende projekter i region Midtjylland, der på hver sin måde arbejder med natur, gastronomi, måltidet eller råvarer, fået støtte fra Gastronomiregionens Mikropulje.

Torsdag d. 9. maj modtog tre initiativtagere af nyskabende projekter i region Midtjylland beskeden om, at deres projekter modtager støtte fra Europæisk Gastronomiregions Mikropulje. De tre projekter støttes samlet med 50.000 kr. Mikropuljen har til formål at støtte nyskabende oplevelser, samarbejder og koncepter for udvikling af lokalsamfund i regionen inden for gastronomi og kultur. De støttede projekter er valgt på baggrund af deres potentiale til at bidrage til en bæredygtig udvikling i regionens by-og landområder herunder dyrke stærke identiteter, understøtte ”det gode liv” og fremme stolthed i lokalområder. Puljen er skabt ud fra et ønske om at støtte ildsjæle, nye samarbejder og mindre lokale projekter, hvor der er kort fra ide til handling.

”I region Midtjylland er der en høj koncentration af ildsjæle, iværksættere, kreativitet og lyst til at skabe. Mikropuljen er en håndsrækning til de iværksættere, der formår at skabe store oplevelser for små penge. Tanken med Mikropuljen er netop ikke finansiering eller drift af store projekter og organisationer, men at skabe mulighed for gode initiativer og oplevelser i by og land; der hvor det reelt gør en forskel” fortæller Pelle Øby Andersen, der er direktør for Food Organisation of Denmark (FOOD), der fungerer som sekretariat for Europæisk Gastronomiregion.

Interessen for den nye pulje har været stor, men valget faldt på tre projekter, der inden for udbuddets rammer har udmærket sig og har stort potentiale inden for henholdsvis bæredygtighed, mødet mellem kunst og gastronomi samt udvikling af lokalsamfundet.

I Idom-Råsted støtter mikropuljen den selvejende institution PLEXUS’ projekt MÆMA, der består af tre events i løbet 2019, som skal gøre området kendt for smagsoplevelser.  Repræsentant for PLEXUS, Helle Torsbjerg Niewald fortæller: ”Tilskuddet fra Europæiske Gastronomiregions Mikropulje skal gå til at finansiere nogle af de kulturelle aktiviteter og så får vi mulighed for at takke de mange frivillige, der hjælper ved arrangementerne, ved at holde en lille fest for dem”.

Der ydes derudover støtte til, at USE Studio kan facilitere en tværæstetisk workshop mellem scenekunstnere, kaospiloter, arkitekter, musikere og gastronomer. En workshop der skal ende ud i tre måltidsrum under finalen på årets gastronomiske signaturbegivenhed, Måltidets Biennale 19. Værkerne kan opleves i Kunsthal Aarhus’ have lørdag d. 15. juni 2019.

Det tredje støttede projekt er LOOP: Food Lab, der er et gastronomisk laboratorium og eksperimenterede videns-og udviklingsfællesskab. Food Labs ambition er at fostre industrielle symbioser og såkaldte ressource-loops i samarbejde med dygtige kokke, gastrofysikere og madiværksættere.“Med opbakning til LOOP : Food Lab fra Europæisk Gastronomiregions Mikropulje kan vores udviklingsteam igangsætte første initiativ, der ønsker at kortlægge regionens økologiske fødevareproducenters restprodukter med en ambition om at genanvende og upcycle disse ” fortæller projektleder Jonatan Marcussen.

Der uddeles midler to gange årligt, og der kan bevilges op til 20.000 kr. per projekt. Næste ansøgningsfrist er 29. oktober 2019. De indkomne ansøgninger behandles af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Business Region MidtVest, Business Region Aarhus, FOOD og Institute of Meals.

Som i de forgangne år præsenterer Europæisk Gastronomiregion igen et eventprogram spækket med madoplevelser i alverdens afskygninger. Projekterne, der har modtaget støtte fra Mikropuljen, tages automatisk i betragtning til at komme med i programmet. Se eventprogrammet her: https://www.danishfoodregion.dk/program/

FAKTA OM EUROPÆISK GASTRONOMIREGION

Region Midtjylland blev udnævnt til Europæisk Gastronomiregion i 2017 under temaet Rethinking Good Food. Titlen blev tildelt som en anerkendelse af regionens madkultur. Titlen er en blivende titel.

Food Organisation of Denmark fungerer som sekretariat for Europæisk Gastronomiregion i samarbejde med Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Institut of Meals. Europæisk Gastronomiregion er støttet af Region Midtjylland.

Program for Europæisk Gastronomiregion i 2019: https://www.danishfoodregion.dk/program/

For yderligere information om Europæisk Gastronomiregion og Mikropuljen, kontakt:
Zenia Strunck Mikkelsen, Europæisk Gastronomiregion
Tlf.: +45 28 71 08 54
Mail: zenia@thefoodproject.dk

I dagene 7. – 9. maj 2019 besøgte 20 fiskere, auktions- og havnefolk fra Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn, fiskerihavnene Zeebrugge, Oosteende, Nieuwport samt franske Boulogne sur-Mer og Dunkerque.

Gruppen lagde fra land med et besøg på verdens største seafood messe ”Seafood Expo” i Bruxelles. Her kunne de danske fiskere ved selvsyn både se og smage, hvad der kan komme ud af havets frugter. De følgende dage bød på auktionsbesøg i belgiske Zeebrugge, Oosteende og Nieuwport og endelig de franske fiskerihavne Boulogne sur-Mer og Dunkerque. To yderpunkter, hvor Dunkerque har Frankrigs mindste fiskeauktion, er Boulogne sur-Mer Frankrigs mest betydningsfulde fiskerihavn og et europæisk logistikcenter for fisk og skaldyr. I Boulogne fik gruppen ligeledes en præsentation af fiskeriets organisering i Frankrig. Alt i alt, en tur fyldt med indtryk fra start til slut og nye kontakter og tanker med hjem.

Temaet er gastroturisme og handler om at tiltrække nye kunder fra udlandet ved at markedsføre sig på smagende lokale madvarer. Ifølge tal fra Visit Denmark vælger 28 procent af landets besøgende turister at komme til Danmark af mad- og gastronomiske årsager.

Gennem et arrangement d. 19. marts 2019, afholdt af Center for Fødevareudvikling i RingkøbingSkjern Erhvervsråd, blev turistchef Colin Seymour inviteret til at give sit bud på, hvad der skal til for at skabe større kendskab og tiltrække gastroturister til vestjyske hoteller og restauranter.

Arrangementet blev dækket af TV Midtvest, som har skrevet en artikel samt lavet en 2-minutters video omkring mødet.

Læs TV Midtvests artikel her eller se nedenstående video


Madglade turister skal lokkes til Midt- og Vestjylland. Se indslag om missionen her. Video: Indslag: Peter Pedersen og Nicolaj Bøndergaard Madsen, TV MIDTVEST

Regional Madkultur Vestjylland afholdte en vellykket netværksaften hos Hvide Sande Røgeri 13.nov. kl.18. Der var 16 medlemmer og to nye, potentielle, der fik mulighed for at præsentere sig og sine produkter i aftenens løb. Aften blev indledt med en rundgang på røgeriet, der har eksisteret i 50 år, i den store fiskebutik med næsten 30 meter disk og i den del af restauranten, hvor der holdes stor – og altid meget populær – fiskebuffet. Firmaet har haft vokseværk siden den nuværende ejer overtog fra sine forældre i 2007. Både bygningsmæssigt, men også i personale, der er steget fra 35 til 65 ansatte. På en god sommerdag går der 1100 kunder gennem dørene – 50% i butikken og 50 % i restauranten. Dertil kommer at de har webshop og fiskebiler, der kører til Ribe i syd, Ikast i øst og Viborg i nord.

Deltagerne fik set på de store gamle røgovne, hvor der kold ryges og den ny fuldautomatiske, der mest bruges til varm røgede produkter. Derefter var RMV vært og deltagerne fik lov at smage det hele på en fin fiskeplatte, med drikkevarer leveret af Geddal Gårdbryggeri – hvor Niels nu har overtaget det tidligere Mylius Erichsen i Hvide Sande og åbner som Hvide Sande Bryghus. Så var der Vesterhavsmost fra Laubjerg, så man også kunne forsvare at køre hjem!. Bortset fra Niels og Hvide Sande Bryghus, var det andet potentielt nye medlem Jacob fra Montenegro Seafood i Thyborøn, med sit produkt North Fish Sauce, som er en dansk fiskesauce på Brisling, der er lidt mildere end både den asiatiske og den italienske version. Et fantastisk produkt der kan bruges til at give umami smag i alt – så længe det ikke lige er desserter.

RMV håber at kunne byde både Jacob og Niels velkommen som nye medlemmer i 2019.

Næsten 50 erhvervsfolk var tirsdag den 6. november samlet i smukke rammer hos Fødevareparken Skjern-Enge til Bizz Up Release Party 2018. Dagen havde fokus på fødevareiværksætteri og bød på spændende oplæg, masser af netværk og vores egen ”Løvens Hule”, hvor tre modige iværksættere pitchede ideer og udfordringer for et skarpt panel, der ikke var blege for at skyde med skarpt.

Dagen bød også på to modige oplægsholdere, der tydeligt viste af forretning og følelser ofte går i hånd og hånd. Særligt når fokus er på iværksætteri og de op og nedture, der følger med, når man benhårdt går efter det, man brænder for.

Louise Dolmer, stifer af Landmand, fortalte om den helt store optur, der endte med den helt store, nedtur og som i dag, i en ny forretningskonstellation, er på vej op ad igen. Henrik Rendbøll fra Møllerup Gods brænder for hamp og er på tredje år i fuld gang med at opbygge Møllerup Gods’ hampeforretning. Det kræver risikovillinghed, beslutsomhed og ikke mindst evnen til at overskue egne evner – og hvornår man ikke slår til, men må alliere sig med eksperter og samarebejdspartnere.

Dagen var arrangeret i et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Bizz Up og Udviklingsplatformen for Midt- og Vestjyske fødevarer.

En god håndfuld kokke hentede inspiration til, hvordan de får flere fisk på menukortet, da de mandag den 29. oktober mødtes på kajkanten i Hvide Sande. Her var fisk og skaldyr i kassevis og et bålfad, der kunne rumme op til flere retter på en gang. Og så blev der ellers gået til den og tilberedt fisk i lange baner. Forud for madlavningen var der indlagt besøg på kutteren RI 244 Rikke Høy med rundvisning fra kælder til kvist. Her fik kokkene en god fornemmelse af, hvordan fiskene bliver fanget og håndteret fra de kommer op af vandet og til de ender på fiskefabrikken.

Der var naturligvis også masser af tid til snak og spisning dagen igennem, der trods blæst og kulde på kajkanten gav kokkene masser af tips og idéer til, hvordan flere fisk fremover finder vej til deres menukort.

Turen var arrangeret i et samarbejde mellem Konsumfisk, Ringskøbing-Skjern Erhvervsråd og Udviklingsplatformen for Midt- og Vestjyske Fødevarer.

FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Kend din fisker

– Et fortællingsprojekt om fiskeren og de elementer, der er omkring ham i de tre vestkysthavne Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn.

Her fortælles historier fra hverdagen på havet. Historier om bæredygtigt fiskeri og hvordan fiskeren håndterer fisken efter fangst.

Kend din fisker har været med til at skabe værdi og identitet for fiskerne i vestkystens havne.  Vi har fortalt omverdenen, hvem vi er og hvordan vi arbejder. Vi har brugt storytelling til at blive set af omverdenen. – Konsumfisk

Kend din fisker har resulteret i workshops, artikler, små film om fisk og fiskeri, netværksmøder, branchemøder, messer, Thyborøn Havns Initiativpris i 2017 og meget mere.

Imagearbejdet er igangsat af Konsumfisk, der er et fiskeriklyngesamarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og som har til formål at samarbejde omkring udvikling og markedsføring af den friske fisk fra de tre havne.

Partnere i Konsumfisk er: Thyborøn Havn, Hvide Sande Havn, Thorsminde Havn, Danske Fiskeauktioner, Thyborøn Havns Fiskeriforening og Sydvestjysk Fiskeriforening.

Du kan læse meget mere om projektet på deres hjemmeside www.kenddinfisker.dk

Kend din fisker

Kend din fisker

Kend din fisker

EngageFood_LOGO_animA_stor

Fiskens Dag

Tæt på 1.500 gæster lagde vejen forbi lørdag formiddag til nogle hyggelige timer på havnen, hvor vejret i høj grad var på arrangørernes side.

Fiskens Dag på Thorsminde Havn blev fejret med den friske fisk i centrum. Dagen var fuld af oplevelser for både børn og voksne, med rig mulighed for at smage frisk stegt fisk, tilberedt af fiskere fra havnen. Derudover var der mulighed for at hoppe ombord på et af de skibe, der lander i Thorsminde.

På FiskeriTidende.dk kan du læse hele artiklen og se billeder fra dagen.