Fødevarer er blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes styrkepositioner. Derfor lanceres nu et flagskib, der samler de spændende tiltag på fødevareområdet.

Den vestjyske natur er sammen med stolte fødevaretraditioner og evnen til at se værdien i lokale råvarer og forædle dem til specialiteter og unikke drikkevarer nogle af de faktorer, der gør, at Ringkøbing-Skjern Kommune efterhånden omtales som naturens spisekammer.

– Spisekammeret rummer alt, hvad hjertet kan begære af vestjyske smagsoplevelser og bygger på en ånd af iværksætteri, driftighed og modet til at nytænke, siger Hans Jørn Mikkelsen, erhvervsdirektør i Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern, der står bag det nye digitale fødevareunivers www.rsfødevarer.dk

Portalen, der nu lanceres, skal netop understøtte og styrke fødevarepolitikkens vision om at udvikle et stærkt vestjysk fødevareerhverv.

Portalen skal fungere som et digitalt flagskib for de mange tiltag, som fødevarepolitikken er med til at skabe – og den skal sikre, at de gode historier om lokale nicheprodukter og initiativer bliver fortalt og udbredt – også ud over kommunegrænsen.

Til inspiration for små – og store

Fødevarer er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner – og en faktor, der bl.a. via den kulinariske rugekasse i Fødevareparken trækker nye initiativer og idéer – og ultimativt nye virksomheder til kommunen. Erfaringen fra Fødevareparken er, at sparring og samarbejde skaber både synergi og vækst i fødevareerhvervet.

– Der sker rigtig mange spændende ting både i Fødevareparken og ude lokalt hos små producenter, der udvikler lokale produkter af meget høj kvalitet, siger Søren Holm.

Han er udviklingschef i Center for Fødevareudvikling og understreger, at det netop derfor er relevant at samle de gode historier og eksempler til styrkelse af stoltheden lokalt blandt ellers så beskedne vestjyder – og til inspiration for andre, der måske står og er lige ved at tage skridtet ud ad en ny kulinarisk vej.

Samtidig minder erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen om, at Ringkøbing-Skjern Kommune ud over de mindre nicheproducenter også er hjemsted for nogle af de helt store aktører, når det gælder fødevarer – ikke mindst Arla, der bl.a. producerer deres Unika-oste på mejeriet i Troldhede.

En megafon

Pengene til den digitale platform kommer fra kommunens vækstmidler, og initiativet understøttes af, at byrådet i april vedtog en ny fødevarepolitik for de kommende år. Blandt målsætningerne er en styrkelse af fødevarefortællingen og støtte til udvikling af fødevareerhvervet.

– Fødevarer er et indsatsområde, hvor vi allerede står stærkt både lokalt, nationalt og internationalt, siger Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han er formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg – og medlem af Foodboard, der som rådgivende nævn bl.a. skal generere idéer og komme med initiativer til at udvikle fødevareområdet.

– Fødevarepolitikken tager udgangspunkt i mange af de stedbundne potentialer, vi har, tilføjer han og peger på, at kommunens vision om Naturens Rige i høj grad bygger på de muligheder, der er i naturen omkring os:

– Kommunen vil gennem naturen sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen. Og selvom det går rigtig godt for mange små og store producenter af føde- og drikkevarer er der stadig et stort potentiale for udvikling af fødevareerhvervet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor har jeg glædet mig til at præsentere det nye digitale fødevareunivers, siger Søren Elbæk.

www.rsfødevarer.dk skal synliggøre de mange tiltag og aktiviteter, vi har på området, samt understøtte og styrke vores vision om at udvikle et stærkt vestjysk fødevareerhverv. Det digitale fødevareunivers skal sikre, at de gode historier og resultater, som fødevarepolitikken er med til at understøtte formidles og derved bidrage til profileringen og positioneringen af Ringkøbing-Skjern Kommune som attraktiv fødevaredestination, forklarer han.

Herudover peger Søren Elbæk på, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et attraktivt sted at etablere fødevarevirksomhed – ikke mindst på grund af muligheden for at få sparring og vejledning af Center for Fødevareudvikling. – Med rsfødevarer.dk har vi fået en megafon til at fortælle om mulighederne og dermed gøre os synlige og attraktive – også overfor nye virksomheder, siger han.

Kontaktinformation

Søren Elbæk, viceborgmester, fmd for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune,
40 31 66 40, pol.selbaek@rksk.dk 
Hans Jørn Mikkelsen, erhvervschef, Erhvervsrådet, 40 41 41 68, hjm@rserhverv.dk Søren Holm, udviklingschef,
Center for Fødevareudvikling, 21 36 23 17, sho@rserhverv.dk