Det lokale spisekammer bugner i Østjylland!

Landmad i Grenå bygger på filosofien om, at det skal være nemt at købe lokale madvarer: Kød, æg, mejeriprodukter, kornprodukter, grønt, drikkevar- er og forarbejdede fødevarer som for eksempel marmelade og småkager.

Sortimentet udvikles løbende. Butikken omfatter desuden en café, der netop er blevet udvidet og serverer brunch, frokost og eftermiddagskaffe.

”Landmad har kortsluttet den traditionelle værdikæde ved at tænke producenter, detailhandel og forbrugere sammen.”

Landmad har endvidere lavet er franchisekoncept, hvor ideen er, at flytte gårdbutikkerne ind i de større byer og præsentere deres kvalitetsvarer under eet tag. Det falder i smag både hos forbrugere og lokale fødevareproducenter.

På bare tre år er det lykkedes Landmad at lave aftaler med 140 producenter og åbne butikker og cafeer i seks byer, nemlig Grenaa, Horsens, Helsingør, Roskilde, Holbæk og Silkeborg. Inden udgangen af 2017 vil yderligere 15 byer få en butik med café, og på længere sigt er planen at nå 50.

Landmad har skabt opmærksomhed såvel i fødevarebranchen som udenfor, og Landmad har i april 2016 modtaget en iværksætterpris for kreativitet.

Regional satsning
Region Midtjylland har som en del af sin fødevaresatsning støttet udviklingen af Landmad. Det er sket gennem både initiativet Future Food Innovation og gennem Østjylands Spisekammer – en forløber for Engagefood. Fødevaresatsningen har som formål at styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen, således at de udvikler og kommercialiserer innovative produkter.

Inspiration for andre
”Landmad har kortsluttet den traditionelle værdikæde ved at tænke producenter, detailhandel og forbrugere sammen. De er i konstant dialog om produktudvikling, afsætning og forbrug. Det styrker kreativiteten og giver nye smagsoplevelser. Der er masser af inspiration at hente”, siger Chefkonsulent Lars Haahr Jensen fra Region Midtjyllands fødevaresatsning.

Idé blev grebet
For Landmad har især netværks- og udviklingsaktiviteterne i regi af Østjyllands Spisekammer og Future Food Innovation spillet en væsentlig rolle. Mange samarbejder mellem butikken og producenter er kommet i stand i kølvandet på initiativer, der fortsætter under satsningen Engage Food. Det omfatter Food Festival, Gastronomisk Undergrund og Historiedreven Innovation, hvor østjyske fødevarevirksomheder har mødtes. Nogle samarbejder har ført til direkte produktudvikling. Eksempelvis har Landmad samarbejdet med Småkageriet om at udvikle småkager med udgangspunkt i den gamle kornsort sort havre opdyrket på Louise Dolmers gård.

“Future Food Innovation tog Landmad et skridt videre. Og det blev et skelsættende skridt,” forklarer Louise Dolmer, og siger videre: “Hvor alle andre trak på smilebåndet af mine vilde ideer, var Gyda Bay fra FFI lyttende og klar til at støtte op med viden og senere også med økonomi. Jeg tror ikke, at vi var nået i land uden”.

Efterhånden tegnede der sig et billede af en franchise-model, hvor producenterne kunne afsætte deres varer i attraktive omgivelser og komme i kontakt med forbrugerne uden selv at skulle stå for indretning af butikker og cafeer, etablering af webshops og mange andre gøremål, som kan føles uoverkommelige for små virksomheder.

Analyse af konceptet
Netop denne anderledes værdikæde er årsagen til, at Region Midtjylland har fået udarbejdet en analyse af konceptet og perspektiverne i det. For hvad sker der, når et nyt koncept som Landmad udfordrer det traditionelle kunde-leverandørforhold og får skabt en ny forretningsmodel med stort vækstpotentiale?

Samtidig fokuserer analysen på de udfordringer, der ligger i at realisere vækstpotentialet.

Det er blevet til en rapport, der rummer læring og inspiration til andre iværksættere og små virksomheder, som hver for sig kæmper med at holde balancen mellem drift og udvikling.

Mere information
Hent Rapporten på Region Midtjyllands hjemmeside
Mere information om Østjyllands Spisekammer
Læs mere om Landmad på landmad.dk

Casen om Landmad er en del af projektet Østjyllands Spisekammer som bl.a. er støttet af Region Midtjylland.

Opdateret 26. maj 2016